Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Landelijke dag 7 oktober 2017 in Friesland              Expositie in de Martinikerk  Franeker                                                              De Landelijke dag  7 oktober 2017 in Friesland      Expositie in de Martinikerk Franeker

volg ons op twitter

Ontstaan SCS
De eerste studieclubs ontstonden kort na de Tweede Wereldoorlog. Na vijf jaar oorlog was er in het schildersambacht een grote kennisachterstand ontstaan. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven wilden hier iets aan doen en samen werken aan een 'herrijzend vakmanschap'. Een door Eisma's Schildersblad uitgeschreven vakwedstrijd vormde het startschot voor regelmatige regionale bijeenkomsten voor iedereen die affiniteit had met schilderen. De Studieclub Schilders was geboren.

Doelstelling
Het vergroten van de deskundigheid van de bedrijfstakmedewerkers en het stimuleren van de onderlinge contacten. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de landelijke Studieclub Schilders (SCS). Deelname aan een studieavond van een regionale studieclub is daarom een effectieve, maar ook goedkope vorm van bijscholing. Bovendien levert zo'n studieavond nuttige contacten op, omdat alle marktpartijen binnen het schildersvak vertegenwoordigd zijn.


De Centrale Club Leiding adviseert en stimuleert de studieclubs. Jaarlijks organiseert de CCL samen met een van de regionale studieclubs een Landelijke schildersdag en een vakwedstrijd. Tijdens de vakwedstrijd meten leden hun vakmanschap aan dat van anderen en verhogen hierdoor hun eigen vakmanschap. Op de Landelijke dag versterken leden hun onderlinge band, onder meer door het uitwisselen van ervaringen.

In 2011 bestond de studieclub  65 jaar. Dit werd in oktober gevierd tijdens de jaardag  in het geheel vernieuwde gebouw van het Cibap te Zwolle.


Gezocht: Enthousiaste vakgenoten      lees meer ...                                  Gezocht: Enthousiaste vakgenoten       lees meer ...


Meer informatie over de Studieclub Schilders is te verkrijgen bij het secretariaat van de CCL

Stem: 4.4/5
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu