CCL- verslagen - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

CCL- verslagen

CCL

De organisatie:                  

Alle clubs vertegenwoordigd door hun voorzitter vormen het bestuur van de CCL (de Centrale Clubleiding).
Vanuit deze CCL maar ook door derden is er dagelijks bestuur (de kleine CCL) met als taakstelling:
•   meedenken en assistentie verlenen bij het realiseren van de SCS doelstellingen;
•   het samen met één of meerdere clubs realiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag
     voor alle leden en uit te nodigen gasten;
•   het realiseren van de jaarlijkse SCS Vakwedstrijd gericht op verschillende disciplines;
•   het onderhouden van contacten de bedrijfstak betreffend.
Uniek is het ledenbestand, ze wordt gevormd door jongeren en ouderen, bedrijven, medewerkers van toeleveringsbedrijven, docenten en medewerkers van opdrachtgevers.

Terug naar de inhoud