Website StudieClub Schilder Zuidwest

Regionale clubs

Samenstelling dagelijks bestuur van de regionale studieclubs
       
 
        
      SCS Midden-Nederland
 
 
 
 
website
 
 
  Voorzitter
Eveline Bremmer
   
  Secretaris SCS Nederland    
  Penningmeester vacant    
         
      
       SCS Oost-Gelderland
   
  Voorzitter Cor Aaldering    
  Secretaris Martin Rondeel    
  Penningmeester
Coen Trubkin
   
         
     
    SCS Zuidwest
 
  Voorzitter Mark Hulsen    
  Secretaris Koen Schepers    
  Penningmeester Anton de Rijke    
         
     
 
       SCS Zuid-Holland
 
 
 
website
 
  Voorzitter SCS Nederland    
  Secretaris vacant    
  Penningmeester vacant    
         
  
      SCS Zuid-Oost Brabant
   
  Voorzitter Frans Dusol    
  Secretaris Sandra van Rijn    
  Penningmeester Frank Smits    
         
     
       SCS Twente
  Voorzitter Bertold Tijhuis
  Secretaris Debbie Hemmink
  Penningmeester Henk ter Heegde
     

       SCS Zwolle

 

  Voorzitter Henny Steenbergen
  Secretaris
 
Piet Knaapen
  Penningmeester Adrie Plender
     
   Vakgroep Schilders "De Rijnstreek"  
  Voorzitter Leo Schaap    
  Secretaris Wim Houtman  
  Penningmeester Hans van Duijn    
         
       
         
       
 
     
 
       SCS Midden-Brabant


 
 
  Voorzitter Eric van Ierssel    
  Secretaris Frank Veldhuis    
  Penningmeester Frank Veldhuis    
         
 
      SCS Noord-Holland
   
  Voorzitter Marcel van der Veldt    
  Algemeen lid Louis Tol    
     

 

 

Vakgroep Schilders Fryslan

Website
http://www.vsf.frl/

 
  Voorzitter Jelle Postma    
  Secretaris Maurits Wilken    
  Penningmeester Paul Alstein    
     
           SCS Deventer
  Voorzitter
  John van Apeldoorn  
  Secretaris
  Ronald Dijkhof  
  Penningmeester Joop Kroeze