opdracht D offerte - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

opdracht D offerte

Vakwedstrijd 2019


Categorie: D - Offerte

THEMA: Vastgoedonderhoud   


Algemeen
Het opstellen van een onderhoudsadvies is de basis voor een goed en exploitabel beheer van onroerend goed. De levensduur van gebouwen en constructies wordt mede bepaald door de deskundigheid, die ingezet wordt bij het opstellen van het advies, de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Kennis van nieuwbouw- en onderhoudssystemen, het maken van een projectplanning en het berekenen van de kosten spelen hier een belangrijke rol. Elk project kent een eigen pakket van eisen, die over het algemeen in overleg is samengesteld met de opdrachtgever. De keuze van het project is vrij.

Leerlingen van de opleidingen Middlemanager Vastgoedonderhoud en Kader-en ondernemer kunnen daarvoor een van de uitgevoerde projecten indienen. Gebruik hiervoor je eind BPV opdracht. Ook bedrijfstakmedewerkers die in dit vakgebied actief zijn kunnen hieraan deelnemen.

Gegeven

Gevraagd
Maak een duidelijk document of map met hierin een opsomming van de volgende aspecten:
0. Voorblad met duidelijke persoonlijke gegevens
1. Wensen en eisen opdrachtgever
2. Omschrijving project met ondersteunend materiaal
3. Conditiemeting en inspectieverslag
4. Calculatie / begroting
5. Offerte
6. Meerjarig onderhoudsplan 25 jaar
7. V&G Plan
8. Concept Planning Uitvoering
9. Presentatie van het geheel (advies opdrachtgever, welk scenario moet hij kiezen?)

Gebruik je eigen creativiteit over de manier van presteren en opmaak van het document.

Beoordeling
1. De wensen en eisen van de opdrachtgever zijn vertaald in de offerte.
2. Is omschrijving van het project volledig. Is ondersteunend materiaal aanwezig.
3. Uit de inspectiegegevens zijn de juiste conclusies getrokken over de staat van het object.
4. Begroting geeft blijk van voldoende inzicht en bedrijfsmatig handelen.
5. Offerte is na toelichting duidelijk voor opdrachtgever.
6. Het MJOP geeft blijk van voldoende inzicht en bedrijfsmatig handelen.
7. Arboplan of V&G Plan is correct (volgens wettelijke eisen, bedrijfsprocedures etc.)
8. Projectplanning is volledig en realistisch.
9. De presentatie is overtuigend.

Aanbieden
Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale aanmeldkaart vóór 1 juni 2017 door te sturen naar
E  :  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl   

U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke deelnemersnummer en het adres waar het naar toe gezonden moet worden.
Uw werkstuk moet in tegenstelling tot de andere categorieën op 1 juli 2017 gereed zijn.

Informatie
Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissaris:
       Harm Veldhuizen
E   :  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl   

De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de Landelijke dag van de SCS.
Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd

Terug naar de inhoud