opdracht E kleuradvies - Studieclub Schilders

Ga naar de inhoud

opdracht E kleuradvies

Vakwedstrijd 2019


Categorie: E - Kleuradvies

Algemeen
Een kleur- en/of interieuradvies is een op zichzelf staande activiteit in het realiseren dan wel onderhouden van objecten.
Het samenstellen hiervan vraagt kennis van zaken van velerlei aard. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de eventuele voorschriften en bepalingen, kleurbeleving, stijlen, en de toe te passen c.q. te bewerken materialen.

Verschillende disciplines uit verschillende bedrijfstakken zijn met deze activiteiten werkzaam. Zo ook het schildersbedrijf en de hiermee verwant zijnde bedrijfstakken.

Gevraagd
Maak een kleuradvies voor een gebouw of een complex van woningen naar eigen keuze. Leerlingen van de opleidingen Middlemanager of de Kader- en ondernemer of de docentenopleiding kunnen daarbij gebruikmaken van op school uitgevoerde opdrachten.
Er kan een project gekozen worden uit de:

  • Zorg.

  • Industrie.

  • Constructie.

  • Kunstwerken.

  • Transport.

  • School of onderwijsinstelling.

  • Monumentaal gebouw

  • Woning dan wel een complex van woningen.


Toelichting
Het advies dient onderbouwd te zijn met:
- Motivering van het kleur- of inrichtingsadvies. Denk hierbij aan kleur en vorm tot relatie met de functie van het gebouw en zijn gebruikers.
- Beeldmateriaal van de bestaande situatie (als uitgegaan wordt van een realistisch object) en nieuwe situatie.
- Realistische kleurkeuze met voorbeelden van toe te passen materialen.
- De kleurkeuze van met name de aan te brengen verf dient ondersteund te worden met kleurstalen.

Beoordeling
Bij de beoordeling wordt gelet op:
- De advisering als zodanig en de inhoudelijke kwaliteit hiervan: denk hierbij aan de algemene indruk, verzorging, hanteerbaarheid en huisstijl.
- De motivatie. Uitgangspunten en beredenering.
- Het beeldmateriaal en ondersteunende kleurschetsen.
- De materiaalkeuze.

Aanbieden

Aanmelden voor de wedstrijd doet u door de digitale aanmeldkaart vóór 1 juni 2017 door te sturen naar
E  :  vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl   
U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijke deelnemersnummer en het adres waar het werkstuk naar toe gezonden moet worden.


Informatie
Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissaris:

    Annelies Cluistra
E : vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl  


De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de Landelijke dag van de SCS.

Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd

Terug naar de inhoud