Website StudieClub Schilder Zuidwest

Op deze pagina vindt u de partners van de SCS Nederland en samenwerkingen met verschillende organisaties en bedrijven.

  • OnderhoudNL 

OnderhoudNL is de brancheorganisatie die zich inzet voor een betere positie van schilders- en onderhoudsspecialisten. Dat is meteen ook de reden waarom OnderhoudNL de SCS Nederland ondersteunt met haar activiteiten. 

In de keten van een leven lang ontwikkelen heeft de SCS Nederland een belangrijke positie met haar 12 regionale afdelingen / clubs die allen bijdragen aan het informele leren. 

Dat is zichtbaar in het schema hieronder. 

Samen met OnderhoudNL verzorgt de SCS Nederland themabijeenkomsten en webinars voor de regionale clubs en zo ondersteunt OnderhoudNL tijdens de organisatie van de Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd van de SCS Nederland.